piątek, 15 stycznia 2016

"Nie byłem czekoladowym żołnierzem" - historia misjonarza C. T. Studda

Charles Thomas Studd (1860-1931)

Historia tego protestanckiego misjonarza rozpoczęła się w Cambridge. C. T. Studd był zdolnym graczem w krykieta i reprezentował swój kraj, Anglię w meczu z Australią, niestety w tym meczu przegrał. Niedługo potem przeżył nawrócenie i razem z sześcioma kolegami wyjechał na misję do Chin. Nazywano ich Siódemką z Cambridge. Studd bardzo szybko doszedł do wniosku, że tylko życie przeżyte dla Boga ma wartość i wyraził to w znanym wierszu Only one life,  którego dwie linijki powtarzają się jak refren:

Only one life, ’twill soon be past,
Only what’s done for Christ will last.


SÓ UMA VIDA, LOGO PASSARÁ; 
SÓ O QUE FOI FEITO PARA CRISTO DURARÁ.

Jedną z jego książek jest Czekoladowy żołnierz, gdzie bardzo dobitnie pisze o misji i ospałym chrześcijaństwie:

Bohaterstwo jest zaginioną nutą, której bardzo brakuje w obecnym chrześcijaństwie. Każdy prawdziwy żołnierz jest bohaterem, a żołnierz bez bohaterstwa jest tylko czekoladowym żołnierzem. Kogo nawet sama myśl o czekoladowym żołnierzu nie pobudza do gniewu i śmiechu? W czasie pokoju prawdziwi żołnierze są jakby uwięzionymi lwami, które tylko od jednej ściany klatki do drugiej chodzą w niecierpliwym napięciu. Dopiero wojna wyswabadza ich i sprawia, że z radością otrzymują to, czego pragną, jak chłopcy wybiegający ze szkoły, albo, w usiłowaniu zdobycia tego - giną. Dla żołnierza bój jest jakby świeżym powietrzem, którego potrzebuje do oddychania. Okres pokoju zamienia go na pochylonego astmatyka, a dopiero wojna czyni z niego prawdziwego człowieka i daje mu serce, moc i dzielność bohatera.

O prawdziwej motywacji do misji napisał następująco:

The “romance” of a missionary is often made up of monotony and drudgery; there often is no glamour in it; it doesn’t stir a man’s spirit or blood. So don’t come out to be a missionary as an experiment; it is useless and dangerous. Only come if you feel you would rather die than not come. Don’t come if you want to make a great name or want to live long. Come if you feel there is no greater honor, after living for Christ, than to die for Him.

Studd pracował przez kilka lat w Indiach, resztę swojego życia spędził w Afryce. Założył tam towarzystwo misyjne, przekształcone później w  Worldwide Evangelisation Crusade. 

________________________
Czytaj więcej:
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Studd
https://pl.wikipedia.org/wiki/Charles_Thomas_Studd
http://hockleys.org/2009/05/quote-only-one-life-twill-soon-be-past-poem/
http://swch.pl/ksiazki/czekoladowy_zolnierz.html
http://www.cefpress.pl/?p=productsMore&iProduct=148&sName=Charles-Studd
http://www.baptysci.pl/ksiegarnia?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=241&category_id=5


czwartek, 31 grudnia 2015

Szczęśliwego Nowego Roku 2016


Życzymy Wam Szczęśliwego Nowego Roku 2016!
I może tak zupełnie zwyczajnie powiemy…że życzymy Wam, żeby Pan Bóg był na pierwszym miejscu w Waszym życiu. Wtedy wszystko, co pozostałe, będzie na właściwym miejscu,
a w sercu zagości prawdziwy pokój…


„Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie!”
(List do Filipian 4, 6-7)

wtorek, 15 grudnia 2015

90 dni - wyzwanie
Skończyłam oglądać całą serię "Distraction dilemma". W ostatnim wykładzie Christian Berdahl mówi o połączeniu z Jezusem, poddaniu Mu życia, oddania w służbie i pokonaniu tego, co nas zniewala. Na koniec zachęca do 90-dniowego wyzwania: 45 dni bez filmów, bez telewizji, bez muzyki, bez przeglądania Facebooka i innych rzeczy, które nas rozpraszają. Oczywiście chodzi o rozsądne podejście: jeśli ktoś pracuje przy komputerze, uczy muzyki itp. to nie znaczy, że ma się odizolować od ludzi i od życia. Trzeba znaleźć wyważony sposób na uwolnienie się od nadmiaru informacji wtłaczanych przez media, które przestają być selekcjonowane przez umysł, ponieważ jest ich za dużo naraz. W tym czasie można też przeczytać książkę "Życie Jezusa", która ma 88 rozdziałów, co oznacza 1 rozdział dziennie. Po 45 dniach ostrożnie wprowadzać poszczególne media, prosząc z modlitwą o dokonywanie właściwych wyborów. 

"Ci, co chcą posiadać mądrość pochodzącą od Boga, muszą stać się głupimi w grzesznej wiedzy doczesności. Powinni zamykać oczy, aby nie widzieć i nie zaznajamiać się z żadnym grzechem. Powinni zatykać uszy, aby nie słyszeć tego, co złe i nie nabyć wiedzy, która splamiłaby czystość myśli i czynów. Powinni strzec języka, aby nie mówił złego, żeby w ustach nie znalazła się zdrada."
E. White "Chrześcijański dom", s. 256

Polecam ten wykład dla wszystkich, którzy zastanawiają się, jak nawiązać głęboką więź z Jezusem i uporać się ze swoimi uzależnieniami i dylematami.
Kto chciałby się włączyć do tego wyzwania?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...