czwartek, 19 maja 2016

Jak się modlić w czasie kryzysu


„I sought the LORD, and He heard me, 
And delivered me from all my fears.”
Psalms 34:4 NKJV

„Busquei o Senhor, e ele me respondeu; 
livrou-me de todos os meus temores.”
Salmos 34:4 NVI

Modlitwa w czasie kryzysu to nie koncentrowanie się na problemie, ale szukanie Bożej obecności tak długo, aż będziemy pewni, że On jest z nami. Wtedy zaufamy Mu, że On się zajmie naszymi sprawami i będziemy spokojni.
Pavel Goia
Polecam całą serię wykładów na temat modlitwy.

wtorek, 17 maja 2016

Follow Jesus, not your dreams.


„Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, 
a kto straci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je.”
Ewangelia Mateusza 16:25 PUBG

Żyjemy w kulturze, która wmawia nam, że powinniśmy podążać za naszymi marzeniami i poświęcić wszystko dla tego, czego chcemy. Jednak Jezus mówi nam, że powinniśmy czynić coś przeciwnego. On zaprasza nas, byśmy porzucili swoje marzenia i powierzyli naszą przyszłość Jemu.
Prawdziwa wiara nie jest ekscytującym doświadczeniem polegającym na dążeniu do tego, czego się najbardziej chce. Jest ona bolesnym doświadczeniem TRACENIA tego, czego się najbardziej chce. Gdy porzucamy nasze marzenia, wydaje się nam, jakbyśmy tracili całe nasze życie. Ale właśnie to jest konieczne, byśmy mogli znaleźć prawdziwe życie! 
Andy Nash

piątek, 15 stycznia 2016

"Nie byłem czekoladowym żołnierzem" - historia misjonarza C. T. Studda

Charles Thomas Studd (1860-1931)

Historia tego protestanckiego misjonarza rozpoczęła się w Cambridge. C. T. Studd był zdolnym graczem w krykieta i reprezentował swój kraj, Anglię w meczu z Australią, niestety w tym meczu przegrał. Niedługo potem przeżył nawrócenie i razem z sześcioma kolegami wyjechał na misję do Chin. Nazywano ich Siódemką z Cambridge. Studd bardzo szybko doszedł do wniosku, że tylko życie przeżyte dla Boga ma wartość i wyraził to w znanym wierszu Only one life,  którego dwie linijki powtarzają się jak refren:

Only one life, ’twill soon be past,
Only what’s done for Christ will last.


SÓ UMA VIDA, LOGO PASSARÁ; 
SÓ O QUE FOI FEITO PARA CRISTO DURARÁ.

Jedną z jego książek jest Czekoladowy żołnierz, gdzie bardzo dobitnie pisze o misji i ospałym chrześcijaństwie:

Bohaterstwo jest zaginioną nutą, której bardzo brakuje w obecnym chrześcijaństwie. Każdy prawdziwy żołnierz jest bohaterem, a żołnierz bez bohaterstwa jest tylko czekoladowym żołnierzem. Kogo nawet sama myśl o czekoladowym żołnierzu nie pobudza do gniewu i śmiechu? W czasie pokoju prawdziwi żołnierze są jakby uwięzionymi lwami, które tylko od jednej ściany klatki do drugiej chodzą w niecierpliwym napięciu. Dopiero wojna wyswabadza ich i sprawia, że z radością otrzymują to, czego pragną, jak chłopcy wybiegający ze szkoły, albo, w usiłowaniu zdobycia tego - giną. Dla żołnierza bój jest jakby świeżym powietrzem, którego potrzebuje do oddychania. Okres pokoju zamienia go na pochylonego astmatyka, a dopiero wojna czyni z niego prawdziwego człowieka i daje mu serce, moc i dzielność bohatera.

O prawdziwej motywacji do misji napisał następująco:

The “romance” of a missionary is often made up of monotony and drudgery; there often is no glamour in it; it doesn’t stir a man’s spirit or blood. So don’t come out to be a missionary as an experiment; it is useless and dangerous. Only come if you feel you would rather die than not come. Don’t come if you want to make a great name or want to live long. Come if you feel there is no greater honor, after living for Christ, than to die for Him.

Studd pracował przez kilka lat w Indiach, resztę swojego życia spędził w Afryce. Założył tam towarzystwo misyjne, przekształcone później w  Worldwide Evangelisation Crusade. 

________________________
Czytaj więcej:
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Studd
https://pl.wikipedia.org/wiki/Charles_Thomas_Studd
http://hockleys.org/2009/05/quote-only-one-life-twill-soon-be-past-poem/
http://swch.pl/ksiazki/czekoladowy_zolnierz.html
http://www.cefpress.pl/?p=productsMore&iProduct=148&sName=Charles-Studd
http://www.baptysci.pl/ksiegarnia?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=241&category_id=5


czwartek, 31 grudnia 2015

Szczęśliwego Nowego Roku 2016


Życzymy Wam Szczęśliwego Nowego Roku 2016!
I może tak zupełnie zwyczajnie powiemy…że życzymy Wam, żeby Pan Bóg był na pierwszym miejscu w Waszym życiu. Wtedy wszystko, co pozostałe, będzie na właściwym miejscu,
a w sercu zagości prawdziwy pokój…


„Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie!”
(List do Filipian 4, 6-7)

wtorek, 15 grudnia 2015

90 dni - wyzwanie
Skończyłam oglądać całą serię "Distraction dilemma". W ostatnim wykładzie Christian Berdahl mówi o połączeniu z Jezusem, poddaniu Mu życia, oddania w służbie i pokonaniu tego, co nas zniewala. Na koniec zachęca do 90-dniowego wyzwania: 45 dni bez filmów, bez telewizji, bez muzyki, bez przeglądania Facebooka i innych rzeczy, które nas rozpraszają. Oczywiście chodzi o rozsądne podejście: jeśli ktoś pracuje przy komputerze, uczy muzyki itp. to nie znaczy, że ma się odizolować od ludzi i od życia. Trzeba znaleźć wyważony sposób na uwolnienie się od nadmiaru informacji wtłaczanych przez media, które przestają być selekcjonowane przez umysł, ponieważ jest ich za dużo naraz. W tym czasie można też przeczytać książkę "Życie Jezusa", która ma 88 rozdziałów, co oznacza 1 rozdział dziennie. Po 45 dniach ostrożnie wprowadzać poszczególne media, prosząc z modlitwą o dokonywanie właściwych wyborów. 

"Ci, co chcą posiadać mądrość pochodzącą od Boga, muszą stać się głupimi w grzesznej wiedzy doczesności. Powinni zamykać oczy, aby nie widzieć i nie zaznajamiać się z żadnym grzechem. Powinni zatykać uszy, aby nie słyszeć tego, co złe i nie nabyć wiedzy, która splamiłaby czystość myśli i czynów. Powinni strzec języka, aby nie mówił złego, żeby w ustach nie znalazła się zdrada."
E. White "Chrześcijański dom", s. 256

Polecam ten wykład dla wszystkich, którzy zastanawiają się, jak nawiązać głęboką więź z Jezusem i uporać się ze swoimi uzależnieniami i dylematami.
Kto chciałby się włączyć do tego wyzwania?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...