wtorek, 14 czerwca 2011

Miłość jest siłą


"Nienawiść rodzi spory, miłość zło pokrywa."
Przyp. 10,12 BWP

WSTĘP
Kazanie pastora z Kościoła Chrystusowego z okazji Dni Biblii 7 maja br., na podstawie tekstu z Rzym.12,20.21.
"Zwyciężajmy zło w swoim sercu poprzez okazywanie miłości bliskim, przejmujmy inicjatywę w okazywaniu miłości."
Własne przemyślenia na ten temat, lektura książek i cytatów mówiących o nienawiści.
Eksperyment: modlitwa słowami Hymnu do miłości z I Listu do Koryntian.


Skąd pochodzi miłość?

I Bóg jest miłością
1. Bóg jest źródłem miłości - I Jana 4,7.8
2. Boże objawienie miłości - w. 9.10

Jeżeli Bóg jest wszechpotężny, to...

II Miłość jest siłą

1. Miłość to zaprzeczenie lęku - I Jana 4,18

"Każdy z nas ma dwie rzeczy do wyboru: jesteśmy albo pełni miłości... albo pełni lęku."
A. Einstein

2. Miłość zakrywa grzechy - I Piotra 4,8; Przyp. 10,12
3. Miłość pozwala poznać Boga - Ef. 3,14-19
4. Miłość daje siłę do przestrzegania przykazań - Ezech. 36,27
5. Miłość walczy za nas z wrogami - Rz. 12,9.20.21
6. Miłość prowadzi do doskonałości - Kol. 3,14
7. Miłość wyposaża nas do służby - II Kor. 5,14
8. Miłość jest znakiem rozpoznawczym uczniów Jezusa - J 13,35

Rozpaczliwie potrzebujemy miłości.

III Jak zdobyć miłość?

1. Przez poznawanie jej najczystszej postaci w Słowie Bożym - I Kor. 13
2. Przez modlenie się o nią żarliwie do Boga - I J 3,21.22; 5,14.15
3. Przez praktykowanie - I J 3,18; Rzym. 12,9.10; Iz. 1,16.17

Miłość jest jak smar w łańcuchu rowerowym, która pozwala wszystkim trybom działać bez zacierania się.


APEL
Módlmy się o miłość słowami Biblii i praktykujmy ją w codziennym życiu.

"Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen."
Ef. 3,20.21

_________________________________________________________

powyższy tekst to moje dyspozycje kazania, które wygłosiłam 5 VI 2011r. podczas zebrania zespołu w Pszczynie.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...