czwartek, 29 grudnia 2011

Wiary skok w Nowy Rok"Schronem pewnym jest Bóg wiekuisty,
A tu na dole ramiona wieczne;"

V Mojż.33,27

Czy oglądacie czasem występy akrobatów? Czy czujecie się spokojni i zrelaksowani, kiedy balansują wysoko w powietrzu, wykonując niezwykłe akrobacje, czy też siedzicie zestresowani, w obawie, że któryś spadnie i stanie się nieszczęście?

Ci, którzy należą do Boga, mają o wiele lepsze zabezpieczenie niż najlepsze zabezpieczenia cyrkowe. Takie, które nigdy się nie zużywa i zawsze chroni ich od popełniania fatalnych w skutkach błędów duchowych. Pismo Święte przypomina nam o tej prawdzie, zapewniając nas, że są "na dole ramiona wieczne". Bóg kołysze nas, zachowując nas w bezpieczeństwie do wiecznego życia w Jego obecności.
Wiedząc, że Ojciec chroni nasze dusze, możemy skierować naszą energię nie na budowanie naszego poczucia bezpieczeństwa, ale na budowanie Jego królestwa. Bezpieczni w Jego ramionach, możemy podejmować ryzyko, którego wymaga wiara. Jeżeli asekurujesz się, nie idąc w kierunku, o którym wiesz, że jest właściwy, poświęć trochę czasu dzisiaj na rozważanie wierności Boga. Powiedz Mu, że pragniesz Jego woli bardziej niż własnej. A potem zrób to, o co prosi Cię Ojciec!

Takiej odwagi i wiary życzę wszystkim czytelnikom Homo viatora w nadchodzącym Nowym Roku 2012.
Niech wam Bóg błogosławi.

sobota, 3 grudnia 2011

Czym jest pycha?

"Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną."
Przyp.16,18

Dzisiaj nie mogłam pojechać na nabożeństwo, bo źle się czułam. Wstałam dosyć późno i akurat wtedy rozpoczynała się druga część nabożeństwa oraz transmisja internetowa kazania ze zboru na Foksal. Włączyłam zatem i wysłuchałam kazania pastora Pawła Lazara.

Czym jest pycha?


Historia buntu Koracha, Datana i Abirama (IV Mojż.16) pokazuje, jak urażone ambicje, duma, chęć odzyskania rzekomo utraconych przywilejów doprowadziły do zagłady całe buntownicze rodziny.
Zobaczmy, jakie znamiona nosi pycha:

1. Pycha wypacza rzeczywistość.

Pycha jest zwierciadłem, które zawsze schlebia:
pomniejsza nasze wady, powiększa nasze cnoty.

Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz)

2. Pycha nie przyznaje się do błędu.

"Człowiek, który po pouczeniach zacina się w uporze, zostanie nagle zdruzgotany i bez ratunku."
Przyp. 29,1 BP

3. Pycha uparcie trzyma się swojej drogi.

"Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. "
Przyp.14,12

4. Pycha przypisuje sobie nieistniejące zasługi.
"Twoje serce wbiło się w pychę z powodu twej piękności. Zatraciłeś swą mądrość przez twój przepych."
Ezech.28,17 BP

5. Pycha nigdy nie jest zadowolona z tego, co ma.

"Tyś był Cherubinem pomazanym, nakrywającym; Jam cię wystawił, byłeś na górze Bożej świętej, w pośród kamienia ognistego przechadzałeś się (...) Jakże ty spadłeś aż z niebios, ty gwiazdo poranna i synu jutrzenki? Jak się to stało, że leżysz na ziemi ty, któremu służyły wszystkie narody? Ty, któryś sobie mówił: Wstąpię na niebiosa i przejdę ponad gwiazdami Bożymi i tam sobie tron mój ustawię. I zasiądę na wzgórzu zgromadzenia, aż na północnych krańcach. Wstąpię na wierzchołek chmur czarnych i stanę się podobnym do Najwyższego. Jakże więc? To ty i aż do szeolu strącony na samo dno otchłani?" (Ezech.28,14 BG; Iz. 14, 12-15 BWP).

6. Pycha nie dostrzega własnej potrzeby.
"Chlubisz się tym, że jesteś bogaty, że nadal się wzbogacasz, że nie brak ci niczego, a nigdy nie pomyślałeś o tym, że w rzeczywistości jesteś nieszczęśliwy, godny politowania, biedny, ślepy i nagi.
Radziłbym ci kupić sobie u Mnie złota oczyszczonego w ogniu, byś mógł stać się naprawdę bogatym; radzę ci nabyć sobie białe szaty, byś mógł okryć nimi hańbę swojej nagości; kup sobie również balsamu do namaszczenia twoich oczu, abyś mógł widzieć."

Obj.3,17.18 BWP

Jaki straszny los spotkał Koracha i jego wspólników! Jaki straszny koniec czeka największego buntownika wszechczasów, Lucyfera! Tak wysoko byli, a tak niskoupadli. A czy my, chrześcijanie, chodzący z Bogiem na co dzień, znający Boże zasady, dający z siebie wszystko dla Jego chwały, nie jesteśmy od tego wolni?

"Nie poszukujcie niczego w celu wynoszenia się jedni ponad drugich, nie gońcie za próżną chwałą, lecz z całą pokorą uważajcie innych za lepszych od was samych. Niech nikt nie szuka tylko własnego dobra, lecz niech myśli o sprawach innych. Niech was ożywiają uczucia znamienne dla Jezusa Chrystusa:
On to, istniejąc [od wieków] w postaci Boga, nie uznał za stosowne korzystać ze swej równości z Bogiem, lecz [przeciwnie] wyzbył się wszystkiego, co Boskie, pojawił się w postaci sługi. Stał się podobnym do ludzi i - zgodnie z tym, czym był na zewnątrz - został uznany za człowieka. Zgodził się dobrowolnie na stan poniżenia, stał się posłuszny aż do śmierci - i to aż do śmierci na krzyżu.
Dlatego Bóg Go wywyższył ponad wszystko i nadał Mu imię godniejsze od wszelkiego imienia, po to, aby na imię Jezus zginało się wszelkie kolano: istot, które są w niebie, na ziemi i pod ziemią, i aby wszyscy wyznawali, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca."

Fil.2,3-11 BWP

Zajrzyjmy w głąb siebie z modlitwą i prośmy Boga, by nas uratował od siebie samych.

_________________________________________
powyższy konspekt jest rozszerzony o własne wersety, znalezione podczas dalszego studium tego tematu.

piątek, 2 grudnia 2011

Tapety z tekstami biblijnymi


Jeśli ktoś chciałby przyozdobić swój pulpit podobnym pięknym krajobrazem oraz pokrzepiającym tekstem biblijnym, zapraszam do pobrania folderu z zestawem tapet. Teksty w języku angielskim.
Tapety z tekstami biblijnymi - Dropbox
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...