czwartek, 11 października 2012

Christ the church

Chciałam wam polecić ciekawe studium biblijne, które możecie znaleźć tutaj . Jest to seria "Spotkania" i jej celem jest, aby przeczytać Biblię równolegle z komentarzami Ellen White. Ukończyłam niedawno pierwszą serię "Christ the way", czyli Ewangelie razem z książką "Życie Jezusa", a teraz zaczęłam drugą. Dzieje Apostolskie i listy razem z książkami "Działalność apostołów" i "Wielki bój". Podane numery stron odnoszą się do wydania angielskiego, ale można to sprawdzić, zaglądając do nagłówków w polskim wydaniu, jaki fragment Biblii komentuje dany rozdział.


Druga seria nosi tytuł "Christ the church" i jest niezwykłą historią życia wczesnego kościoła. Ostatnio czytałam rozdział o Korneliuszu i Piotrze, o tym, jak Bóg pokonywał uprzedzenia i dotarł do wpływowego poganina.

"Bóg i dziś szuka zarówno wśród warstw wyższych, jak i niższych. Wielu jest takich ludzi jak Korneliusz, których Bóg pragnie związać ze Swoim dziełem na świecie. Ich  sympatia jest po stronie ludu Bożego, ale ich więzy ze światem są mocne. Wymaga to od nich moralnej odwagi, by opowiedzieć się za Chrystusem, szczególne starania powinny być podjęte dla tych, którzy znajdują się w wielkim niebezpieczeństwie z powodu swych obowiązków i kontaktów.
    Bóg powołuje poważnych, pokornych pracowników, którzy zaniosą Ewangelię do wyższych warstw. Niepojęte i dziś nawet  niedostrzegalne  cuda  i  znaki  towarzyszyć  muszą tym  aktom  nawrócenia.  Najwięksi  na tej  ziemi  nie znajdują się przecież poza zasięgiem cudotwórczej mocy Boga. Gdyby ci, którzy współpracują z Nim, byli mężami spełniającymi  wiernie i mężnie swe obowiązki, Bóg nawróciłby ludzi  zajmujących  wpływowe  i odpowiedzialne stanowiska,   obdarzonych   wysokim   intelektem  i   dużymi  wpływami.   Przez  moc  Ducha   Świętego,  wielu  przyjmie zasady Boże. Nawróceni dla prawdy, staną się w Bożych rękach narzędziami głoszącymi światło. Ludzie ci dźwigać będą szczególne brzemię dla innych dusz tej samej zaniedbanej warstwy społecznej. Czas i pieniądze poświęcą dla dzieła Pańskiego i nowa potęga i nowe powodzenie udzielone będzie Kościołowi.
    (...) Wielu jest na naszym świecie takich, którzy znajdują się bliżej Królestwa Bożego niż przypuszczamy. W tym ciemnym   świecie   grzechu,   zachował   Pan   wiele   cennych   klejnotów,   do   których   kieruje   Swych   wysłanników. Wszędzie znajdują się tacy, którzy staną za Chrystusem. Wielu wyżej oceni mądrość Bożą niż ziemskie korzyści i stanie się wiernymi  nosicielami światła. Przymuszeni  miłością Chrystusa, będą skłaniali innych, aby przyszli  do Niego."
Działalność apostołów, s. 86, wyd. III

Studium tego rozdziału było początkiem inspirującego dnia. Po raz pierwszy widziałam nabożeństwo kościoła ulicznego na placu przed Metrem Centrum i uczestniczyłam w młodzieżowym spotkaniu modlitewnym o 19.19. Widziałam, jak Bóg rozwiązywał sprawy i odpowiadał na modlitwy.

Przeżycie   Filipa,   którego   anioł   skierował   tam,   gdzie   spotkał   szukającego   prawdy,   przeżycie   Korneliusza nawiedzonego   przez   anioła   z   poselstwem   od   Boga,   przeżycie   Piotra,   uwięzionego   i   skazanego   na   śmierć, wyprowadzonego bezpiecznie przez anioła wszystko to ukazuje bliskość związku między niebem i ziemią.
       Każdemu pracownikowi  Bożemu przekaz  o tamtych  odwiedzinach anioła przynieść  powinien pokrzepienie  i odwagę. I dziś, tak jak za dni apostołów, niebiańscy posłowie wzdłuż i wszerz przemierzają ziemię, niosąc pociechę zasmuconym,  opiekę  skruszonym,  zdobywając  dla  Chrystusa  serca   ludzkie.  Nie  możemy  widzieć   ich  osobiście, jednakże oni są z nami, kierując, prowadząc, chroniąc. 
Tamże, s. 94

 Bóg działa realnie. Jestem wdzięczna, że tego doświadczyłam :)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...