wtorek, 19 sierpnia 2014

Prawdziwe klejnoty"W trosce o wasze piękno nie ograniczajcie się jedynie do tego, co zewnętrzne, jak na przykład wyszukane fryzury, złote pierścienie i kosztowne suknie. Zabiegajcie raczej o wasze wewnętrzne piękno, o spokój i łagodność ducha – rzeczy tak bardzo cenne w oczach Boga."
1 P 3,3.4 BWP


"Bezcenny jest wewnętrzny dar łagodnego i cichego ducha. W życiu prawdziwego chrześcijanina zewnętrzne ozdoby pozostają zawsze w harmonii z wewnętrznym pokojem i świętością. Nawet w ubiorze tych wszystkich, którzy idą ścieżką odkupionych Pana, widać będzie, że i smak uległ zmianie z chwilą nawrócenia. Słusznie, że kocha sie piękno i pragnie sie go, ale Bóg pragnie od nas, abyśmy ukochali i szukali najpierw piękna najwyższego, które jest niezniszczalne."

E. White "Działalność apostołów", s. 319
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...