czwartek, 19 maja 2016

Jak się modlić w czasie kryzysu


„I sought the LORD, and He heard me, 
And delivered me from all my fears.”
Psalms 34:4 NKJV

„Busquei o Senhor, e ele me respondeu; 
livrou-me de todos os meus temores.”
Salmos 34:4 NVI

Modlitwa w czasie kryzysu to nie koncentrowanie się na problemie, ale szukanie Bożej obecności tak długo, aż będziemy pewni, że On jest z nami. Wtedy zaufamy Mu, że On się zajmie naszymi sprawami i będziemy spokojni.
Pavel Goia
Polecam całą serię wykładów na temat modlitwy.

wtorek, 17 maja 2016

Follow Jesus, not your dreams.


„Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, 
a kto straci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je.”
Ewangelia Mateusza 16:25 PUBG

Żyjemy w kulturze, która wmawia nam, że powinniśmy podążać za naszymi marzeniami i poświęcić wszystko dla tego, czego chcemy. Jednak Jezus mówi nam, że powinniśmy czynić coś przeciwnego. On zaprasza nas, byśmy porzucili swoje marzenia i powierzyli naszą przyszłość Jemu.
Prawdziwa wiara nie jest ekscytującym doświadczeniem polegającym na dążeniu do tego, czego się najbardziej chce. Jest ona bolesnym doświadczeniem TRACENIA tego, czego się najbardziej chce. Gdy porzucamy nasze marzenia, wydaje się nam, jakbyśmy tracili całe nasze życie. Ale właśnie to jest konieczne, byśmy mogli znaleźć prawdziwe życie! 
Andy Nash
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...